اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۵/۲۲)
Saturday , (2022/8/13)
آدرس : گچساران مجتمع ادارات مدیریت آموزش و پرورش کد پستي 7581864355
تلفن : 07432332499 - نمابر : 07432330596 -07432333563
ایمیل : Kb.gachsaran@medu.ir - سایت : www.kb.medu.ir
هرگونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی دارد
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir